elektriker Huddinge

Säker el vid bygg och renovering

Elektriska fel är en vanlig orsak till bränder. Därför är det viktigt att inte fuska med elen, varken vid ett nybygge eller vid renoveringar. Det är också viktigt att veta vilka arbeten som kan göras av en privatperson, och vilka som bör överlåtas till en certifierad elektriker. 

Vi tänker inte på det till vardags, hur beroende vi är av el. Det gäller vare sig vi bor i stan eller på landet. Hur länge skulle du klara dig utan el? Och hur länge skulle samhället fungera? Faktum är att vissa delar av landet redan idag hotas av elbrist, vilket du kan läsa mer om här.

Samtidigt som vi inte tänker på hur beroende vi är av elektriciteten tänker vi också för lite på vilken väldig kraft det faktiskt är. Elektricitet kan vara farligt, även om vi använder elektriska apparater varje dag, och det är viktigt att vara medveten om detta. Annars kan det gå riktigt illa. 

Välj en certifierad elektriker

En certifierad elektriker, som den här elektrikern i Huddinge, är behörig att utföra alla elektriska arbeten i en byggnad. Det minskar risken för bränder. 

Elfel är en vanlig orsak till bränder, i såväl bostäder som andra lokaler, och även i fordon. Det är inte helt ovanligt att bränder som tros vara anlagda visar sig ha orsakats av fel i elektriska installationer. Ett exempel är en brand i ett garage i Kallinge sommaren 2019. Mer om branden, och fastställandet av dess orsak.

Elsäkerhetsverket har en tjänst för att kolla upp elektriker, och se om de är registrerade med den kompetens som krävs för det aktuella arbetet. Anlita bara elektriker som finns med i myndighetens register. Det är också viktigt att du sparar den dokumentation du får efter utfört arbete. Den är viktig att ha till hands vid överlåtelser, försäkringsärenden m.m.