relining stockhholm

Relining – ett alternativ till stambyte

Stambyte är ett stort och omfattande projekt, men helt nödvändigt när det är problem med rören. Så resonerar många, men det finns faktiskt alternativ. Det är inte säkert att väggar och golv måste bilas upp för att komma åt rören och byta ut dem. Det går att förnya rören på andra sätt.

Relining är en metod som handlar om att klä om avloppsrör invändigt, med ett plastmaterial. Detta kan göras på olika sätt, antingen genom att materialet sprutas på plats med ett roterande munstycke, eller genom att en “strumpa” indränkt i plastmaterial fixeras med tryckluft och sedan härdas. En relining kan hålla i upp till 50 år, enligt information på webbplatsen Relining Stockholm. Det är ungefär lika lång tid som ett stambyte. 

Relining kontra stambyte

När är relining ett alternativ till stambyte, och när är stambyte att föredra? Mycket har hänt inom relining, på bara några få år. Många varnar för att välja relining, av oseriösa aktörer som fanns för några år sedan har i stort sett försvunnit helt och hållet. 

Du bör dock alltid välja en leverantör som är medlem i BRiF, Branschföreningen Relining i Fastigheter. Be också om referenser på tidigare arbeten, och be leverantören att beskriva hur de kommer att utföra arbetet. Det finns också konsulter, som hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att upphandla relining. Är du osäker på om relining eller stambyte är bäst för dig, hitta en konsult som har erfarenhet av båda.

Relining är betydligt billigare än stambyte, eftersom det går snabbare och mindre material används. Det innebär att det också är mer miljövänligt. En fördel med stambyte är dock att nya tätskikt ingår i arbetet, även om det tar längre tid och kostnaden kan bli upp till fem gånger högre. Å andra sidan är det inte säkert att tätskiktet behöver bytas, bara för att rören måste åtgärdas. Då blir en relining ett mer rimligt alternativ.