lägga om tak

Lägga om tak i pris?

Vad kostar det att lägga om tak i pris? Här går vi igenom de olika kostnader som kan det kan föra med sig att lägga om ett tak. Förutom materialet, som varierar mycket mellan det dyraste och det billigaste kan även kostnaden för takläggningen variera en hel del. Den enskilt största skillnaden mellan kostnader som takläggare tar är om arbetet sker vitt – eller svart. Att inte ser till att takläggaren får pension, eller sjukersättning är ingenting annat än cyniskt. Så här kommer vi att rekommendera att allt arbete som vi ber någon hantverkare utföra alltid bör ske vitt.

Med ROT-avdraget får vi ner kostnaden för arbetet med som högst 50.000 kronor per år. Har du ännu inte utnyttjat ROT-avdraget för i år, har du möjlighet att dra av hela summan som kommer som ett vanligt skatteavdrag nästa år.

Kostnaden lägga om taket i pris

En takläggare i Stockholm tar cirka 450-650 kronor per timme. Lönen för en hantverkare som utför en takläggning ligger kring det. Lönerna i Stockholm ligger högre än lönerna ute i landet, så kostnaderna för hantverkare kommer definitivt att lägga sig lägre än i huvudstaden.

När väl kostnaden för hantverkaren är betald är det sedan materialet för taket som tillkommer. Många hantverkare har ofta arbetat upp goda relationer med leverantörer av tak och kan kanske erbjuda vissa förmånliga priser på tak. Här går vi igenom vad de olika materialen till tak kan kosta.

Ett schablonpris på takmaterial lägger sig kring 1500 kronor per kvadratmeter. Om du utgår från det priset blir du inte besviken om du kan pressa ner priset på materialet till taket.

  1. Råspont 17627 för 150 kvadratmeter
  2. Takpapp 4897 för 150 kvadratmeter
  3. Betongpannor 13350 för 150 kvadratmeter
  4. Nockpannor 1470 för 150 kvadratmeter

Vi antar att du äger en tvåplansvilla som kräver takmaterial för 112 kvadratmeter. Då blir kostnaden på ett ungefär 175 kr per kvadratmeter, totalt 19 600 kr.  Övrigt material, 92 kronor per kvadratmeter, totalt 10 304 kr. Arbetskostnad för cirka 120 arbetstimmar a 680 kronor per timme: 81 600 kr. Rabatt med 30% ROT-avdrag: -33451 kr. Totalt pris för nytt tak med tegelpannor: 78 053 kr (efter ROT)

Är det så att du själv är hantverkare, har någon som arbetar som hantverkare i familjen som kan hjälpa till så kan du pressa kostnaderna ytterligare. Att göra arbetet själv ger en viss stolthet och då vet du dessutom att du får arbetet gjort precis som du önskar det. Tänk bara på att arbeta med säkerheten när du arbetar uppe på taket. Du behöver

  • hjälm
  • säkerhetssele
  • arbetsskor så att du inte halkar på taket
  • rep som du fäster på taket på någon säker punkt

Hur hitta bra takläggare?

Att hitta bra takläggare är lite som att vinna på lotto. Med det sagt är ju chanserna betydligt större att du hittar en bra takläggare t.ex. i Stockholm än att vinna storkovan på bingo eller något annat lotteri. Att leta på nätet är det första som är metod och att då googla ”takläggare stockholm”, alternativt ”takläggare haninge”, ”takläggare nynäshamn” och så vidare, ni förstår principen. När ni väl har fått in träffar på det som ni har sökt är det sedan bara att ta omdömen och rekommendationer och hoppas på turen. I annat fall kan ni alltid fråga runt bland vänner och bekanta om de har någon som de kan rekommendera.