golvslipning Stockholm

Golvläggning lönar sig

Det finns många anledningar till varför man väljer att lägga golv i sin bostad. Det finns de som tvekar över kostnaden, men faktum är att det i stort sett alltid lönar sig att lägga ett nytt golv. De pengar det kostar får man igen vid en försäljning.

Ett nytt golv lyfter rummet, på flera sätt. Först och främst är ett nytt golv vackert att se på, vare sig det rör sig om ett massivt trägolv, ett stengolv i klassisk stil eller en schackrutig vinylmatta. Även en ny plastmatta kan göra en del del för rummet. Genom att välja ett golv som är skönt att gå på höjer du också komforten i rummet. Du kan läsa mer om fördelarna med ett nytt golv på golvläggningstockholm.nu. Det finns också ekonomiska fördelar med att lägga ett nytt golv.

Golvläggning i hyresrätt

Många som lägger golv gör det dock inte för att få mer vid en försäljning, utan helt enkelt för att ett nytt golv på många sätt lyfter rummet. Många väljer också att lägga ett golv som är skönt att gå på. 

I en hyresrätt kan man inte riva ut det gamla golvet. Däremot är det ofta tillåtet att lägga ett nytt golv ovanpå det gamla. Så kallade klickgolv är populära eftersom de är lätta att lägga, och inte bygger särskilt mycket på höjden. 

I de flesta hyreslägenheter är det tillåtet att göra förändringar som är reversibla. Det ska alltså gå att ta bort golvet. För säkerhets skull bör du dock kontakta värden innan du sätter igång.

Ett yrke som lönar sig

Inte bara är det lönsamt att låta lägga ett nytt golv i en bostad som man äger. Det är även ett yrke som lönar sig. Redan 2017 såg man att efterfrågan på golvläggare skulle öka. Så har det också blivit, och till viss del beror det på pandemin. När vi är hemma mer vill vi också förändra mer i hemmen, bland annat de golv vi går och står på.